Thư Viện

Giói thiệu về Đặc sản miền Trung - Đại Lộc Phát


        


   Cá ngừ đại dương 

Tré Đà Nẵng
 

             Mực tẩm gia vị
 

                  Cá thiều tẩm
 

   Mực 1 nắng
 

 Mực khô 
 

  Cá thu 1 nắng
 

Cá đéc khô
 

Cá bống khô
 

Cá chỉ vàng
 

Cá chuồn mít  khô
 


Mực 1 nắng
 

Chả lụa
 

Chả bò Đà Nẵng
 

Nem chợ Huyện
 

Chả bò Đà Nẵng
 


 Trang con (3): Âm nhạc Dữ liệu RSS
Comments